Praktisk information

Her finder du praktisk information om f.eks. forplejning, aflevering og afhentning af børn, hvad I selv skal medbringe i dagplejen osv.

Fra dagplejen åbner og til ca. kl. 08:00 tilbydes der morgenmad til de børn, som ikke har spist hjemmefra. Derefter er der tid til forskellige aktiviteter som f.eks. højtlæsning, sang og kreativ udfoldelse.

Om formiddagen tilbydes børnene frugt og brød. Derefter er det som regel tid til at komme ud og få frisk luft – oftest går børnene og dagplejeren tur, går ud i haven og leger, går på legepladsen eller mødes med en anden dagpleje.

Ved 11-tiden er det ”gå ind tid” - så skal der spises frokost. Efter maden leger børnene, mens der bliver ryddet op, og alle børnene bliver skiftet og for de fleste af børnene, er det nu tid til en middagssøvn. Børnene kommer op på forskellige tidspunkter alt efter søvnbehov.

Om eftermiddagen får børnene eftermiddagsmad, og der leges og hygges, til de bliver hentet.

Sover barnet ude, skal der som hovedregel medbringes en barnevogn med godkendt udstyr.

Der skal også medbringes dyne, sengetøj, skiftetøj og bleer.

Børnene får tilbudt fuld kost i dagplejen.

Vi har en kostpolitik, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Randers Kommunes børn- og ungepolitik.

Dagplejeren giver børnene alderssvarende kost, som f.eks.: mælkeerstatning, grød, rugbrød, frugt, grønt m.m.

Tal med dagplejeren hvis jeres barn skal have diætkost eller lignende, så I sammen finder en løsning.

Er der spørgsmål, kontakt en af dagplejepædagogerne på 89151409.

Det enkelte barns kostvaner grundlægges i de tidligste år. Derfor lægges der vægt på:

  • at børnene får en alsidig og sund kost.
  • at der gives gode mellemmåltider, der tilfører børnene den nødvendige energi.
  • at måltiderne foregår i en god og hyggelig atmosfære.

Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, som regelmæssigt mødes om forskellige aktiviteter.

Formålet med legestuegrupperne er:

  • at gøre børnene trygge ved at færdes i større grupper.
  • at give børnene adgang til et større børnefællesskab.
  • at give de lidt større børn mulighed for at møde jævnaldrende.
  • at børnene lærer andre dagplejere at kende, inden de møder dem i gæstedagpleje.

I nogle områder er der heldagslegestue, hvor børnene bliver afleveret og afhentet i legestuen. Her mødes dagplejerne med børnene ca. en gang om ugen og er sammen om en række aktiviteter. Det er også her, dagplejerne planlægger fælles udflugter, aktiviteter omkring højtiderne og meget andet.

Den kommunale dagpleje har åbent 48 timer om ugen (hør om åbningstiden i pladsanvisningen).

Barnets mødetider aftales mellem forældre og dagplejer.

Er jeres dagplejer fraværende pga. sygdom, ferie eller kursus, bliver barnet så vidt muligt sikret pasning hos en anden dagplejer. Her tilstræbes det at bruge en dagplejer i gruppen eller i nærmeste geografiske beliggenhed. Hvis en dagplejer kortvarigt skal til læge, tandlæge eller lignende, er det også muligt at benytte en Flyver, der er ansat i Dagplejen.I vil som forældre altid blive informeret inden.