ICDP International Child Development Programme

I Dagplejen, Randers er dagplejere, dagplejepædagoger, kontorassistenter og ledelse optaget af ICDP (International Child Development Programme).

ICDP er en relations- og ressourceorienteret tilgang, som anvendes i dagplejerens relation til barnet.

ICPD lægger vægt på samspil og ser på den voksnes afstemthed og synkronisering med barnet samt den voksnes evne til at justere og tilpasse sig barnets følelsesmæssige tilstand. Det omhandler den voksnes evne til at tilpasse sig barnets evner og hensigter, således at de sammen kan opnå fælles opmærksomhed og mening for det "fælles 3".

Kort skitseret omhandler ICDP:

  • Et relationsorienteret og empati baseret program
  • Samspilstemaer
  • Selviagttagelse
  • Relationsarbejde
  • Ressourceorienteret
  • Anerkendelse
  • Grænser/Konflikthåndtering

Formålet med ICDP er først og fremmest at påvirke og forbedre kvaliteten af kontakten og samspillet mellem omsorgsgiveren og barnet.

Læs mere om ICDP her: