Dagplejen i Randers Kommune

Dagplejen i Randers beskæftiger omkring 160 dagplejer. Det særlige ved dagplejen er, at pasningen foregår i dagplejerens eget hjem.

Hver dagplejer har fire børn og kan i perioder passe et gæstebarn. Der må højst være fem børn i dagplejehjemmet ad gangen.

Randers Kommune har også ansat dagplejere,der er ansat sammen, hvilket betyder at både mand og kone er ansat som dagplejere. Her må der være op til otte faste børn og to gæstebørn. Dagplejere, der er ansat sammen, har hver indskrevet 4 børn.

Dagplejehjemmet er foruden at være en arbejdsplads et hjem for en familie. Dette er med til at skabe det nære hjemlige miljø for dagplejens børn.

Dagplejehjemmene er indrettet, så der er gode muligheder for leg ude og inde. Dagplejekontoret stiller legetøj til rådighed for at det enkelte dagplejehjem.

Dagplejen har åbent i 48 timer om ugen mellem kl. 06:00 og 18:00. Disse timer kan placeres forskelligt på ugedagene og fra dagplejer til dagplejer afhængigt af forældrenes behov.

Dagplejerne har forskellig baggrund og uddannelse, men deltager på forskellige kurser og efteruddannelse. For at have et fælles afsæt kommer alle dagplejere på et grundkursus, og alle har været på kursus i anerkendende pædagogik.

Dagplejeren skal give omsorg, tryghed og sørge for, at dit barn får en kvalitetsfyldt hverdag.

Samarbejde

For at dit barn skal lære de andre dagplejere at kende, deltager de i legestuer og udflugter. Dette sker i et bredt samarbejde med forældre, kolleger og dagplejepædagogerne.

Dagplejen i Randers Kommune har tilknyttet dagplejepædagoger, som giver råd og vejledning til dagplejerne og fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og legestuer.

Den overordnede koordination foregår på dagplejekontoret, hvor der er tilknyttet pædagoger, dagplejeleder, teamleder og en sekretær.