Den styrkede læreplan i Dagplejen Randers

Den styrkede pædagogiske læreplan er et redskab og rammen for det pædagogisk personale, som anvendes til at planlægge, sætte processer eller aktiviteter i gang samt evaluere på det pædagogiske læringsmiljø. Herunder kan du læse den styrkede læreplan for Dagplejen Randers