Pædagogiske læreplaner

De pædagogisk læreplaner beskriver og dokumentere, hvordan man i dagplejen griber arbejdet med børnenes læring og udvikling an.

Hvor det tidligere handlede mest om pasning, leg, samvær og sociale relationer i dagplejen, er der i dag et meget mere systematisk fokus på børnenes udvikling. Alle daginstitutioner, herunder dagplejen, udarbejder derfor en pædagogisk læreplan, som beskriver og dokumentere, hvordan man i institutionen griber arbejdet med børnenes læring og udvikling an.

Der er krav om, at læreplanen revurderes hvert andet år. Derfor skal der også være løbende evaluering og fokus på læreplanen i dagligdagen i de enkelte dagplejehjem. Den enkelte dagplejer er forpligtet til at leve op til de rammer, læreplanen sætter.

Dagplejen har udarbejdet læreplaner med udgangspunkt i seks overordnede temaer:

Naturen og naturfænomener har et centralt fokus i læreplanerne for Dagplejen i Randers Kommune.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Tal med børnene om naturen, dyr, planter og vejrtyper.
 • Lær børnene at vise hensyn i naturen og lad dem komme ud i naturen i forskelligt slags vejr.
 • Gør børnene opmærksom på forskellen på f.eks. kold/varm, tung/let, størst/mindst osv.
 • Lad børnene dufte til forskellige ting.
 • Inddrag børnene i det omfang, det kan lade sig gøre, i at bage og lave mad.
 • Lær børnene om, hvad der er sundt og usundt, og fortæl dem, hvor maden kommer fra.
 • Lav kreative ting med materialer fra naturen. Giv børnene mulighed for at lege med vand og sand.
 • Snak med børnene om farver og form. Tilbyd børnene materialer til konstruktionslege, det kan f.eks. være leg med lego, træklodser eller naturens materialer som sand, pinde, vand, mudder og sten.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet kan lide at opholde sig på legepladsen, i skoven og på stranden.
 • Barnet har kendskab til de mest almindelige dyr.

Se læreplan for natur og naturfænomener.

Dagplejen i Randers Kommune sætter ord på handlinger for at støtte barnets begrebsudvikling og ordforråd.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Brug gentagelser, hvis børnene udtaler ord forkert.
 • Husk at bruge tal op til fem, når muligheden er der.
 • Det er en god idé at opmuntre børnene til at sætte ord på deres følelser.
 • Syng, læs bøger og brug rim og remser jævnligt.
 • Lav rytmik og brug benævnelser og sprogkisten. Giv børnene mulighed for at høre musik.
 • Husk at snakke med børnene om store og små ting, der sker i løbet af dagen.
 • Gå i dialog med børnene om deres viden, fantasi og behov.
 • Lær børnene at modtage beskeder og udføre handlinger.
 • Brug humor, glæde og latter.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet forstår det talte sprog om almindelige dagligdags ting og handlinger.
 • Barnet forstår flere beskeder og kan udføre dem.
 • Barnet viser glæde ved at bruge sproget og lege med det.
 • Barnet bruger sprog til at få opfyldt ønsker og behov.
 • Barnet kan tale i sætninger med 3-4 ord.
 • Barnet kan aflæse andre menneskers mimik og kropssprog.

Se læreplan for sproglig udvikling.

Den personlige udvikling og de personlige kompetencer er i fokus hos Dagplejen i Randers Kommune.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Giv børnene tid og mulighed til at gøre det, de gerne vil, og det, de er gode til. Opfordrer også børnene til at gøre det, de ikke er så gode til.
 • Vis glæde over de fremskridt, børnene gør.
 • Benævn følelser.
 • Opbyg historier omkring de ting, børnene ser og oplever.
 • Støt børnene i at videreudvikle deres igangværende leg.
 • Det er vigtigt at opfordre børnene til at prøve igen, hvis noget ikke lykkes med det samme.
 • Styrk børnenes vedholdenhed.
 • Støt børnene i at træffe valg.
 • Lær børnene at tage tøj på og af; at være selvhjulpne.
 • Vis børnene respekt og omsorg.
 • Giv tid til det enkelte barn.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet er i generelt godt humør.
 • Barnet viser sine følelser.
 • Barnet har tillid til, at det bliver forstået.
 • Barnet kan koncentrere sig om aktiviteter, det selv har valgt.
 • Barnet viser indlevelse overfor andre, når det ikke strider imod egne ønsker og behov.
 • Barnet afprøver omverdenens reaktioner på det, det gør.
 • Barnet er generelt nysgerrigt og interesseret i, hvad der foregår omkring det.
 • Barnet er i stand til både at yde og nyde i de fysiske og psykiske relationer med andre.
 • Barnet kan sige til og fra.
 • Barnet kan vaske og tørre hænder selv.

Se læreplan for personlige kompetencer.

Dagplejen i Randers Kommune skal lære børnene at begå sig i sociale sammenhænge.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Brug legestuen for, at børnene langsomt vænner sig til det store sociale rum og samtidig får etableret fællesskaber med andre børn.
 • Støt børnene i at udvikle venskaber.
 • Øv børnene i at vente, stå i kø og være i stand til at dele legetøj med andre børn og hjælpe hinanden.
 • Den voksne skal være igangsætter for børnene, hvis noget er svært.
 • Væn børnene til at hjælpe til med daglige gøremål.
 • Lær børnene at vise hensyn og gøre opmærksom på, hvad andre føler.
 • Gør børnene opmærksom på, at der er sociale grænser, både hos dem selv, andre børn og voksne.
 • Bemærk og bekræft positiv adfærd.
 • Besøg andre dagplejere og børnehaver.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet viser glæde og tryghed ved at være sammen med andre.
 • Barnet viser medfølelse over for andre børn.
 • Barnet begynder at eksperimentere med at lege rollelege.
 • Barnet kender navnene på de øvrige børn i gruppen.
 • Barnet kan sætte sig ud over egen vilje.
 • Barnet kan udskyde sine behov.
 • Barnet har lyst til venskaber.
 • Barnet kan acceptere relationer til andre dagplejere end den primære.
 • Barnet kan klare, at dagen ikke er fuldstændig forudsigelig, hvis der sker ændringer i dagsrytmen.

Der er fokus på kropsbevidsthed, motorik, bevægelse og sundhed i Dagplejen i Randers Kommune.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Lad børnene øve sig i at spise selv. 
 • Lær børnene god hygiejne; pudse næse, vaske hænder, holde sig for munden når man hoster mv. 
 • Lav kropslige aktiviteter som f.eks. gymnastik, gå i ujævnt terræn, trække perler på snor, rutsje, gynge, lægge puslespil, rydde op, løbe, hoppe, rulle, kaste, spille bold, kravle og gå på line.
 • Byg med klodser og gå på trapper. Giv børnene mulighed for at danse og lege.
 • Syng sange, hvor der bruges bevægelse og fagter. Brug drama.
 • Øv på- og afklædning med børnene.
 • Stimuler børnene til at bruge alle deres sanser.
 • Tilbyd børnene en god og varieret kost.
 • Børnene skal som hovedregel ud i det fri hver dag.
 • Lad børnene gå selv i det omfang, de magter.
 • Lær børn stillingtagen i forhold til f.eks. kost.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet kender rytmen i hverdagen.
 • Barnet synger enkle sange og melodier.
 • Barnet samler lette puslespil.
 • Barnet kan genkende sit eget navn på skrift.
 • Barnet er interesseret i at lære grundfarverne.
 • Barnet kan tage tøj af og på med hjælp.
 • Barnet er generelt renligt – med små uheld.
 • Barnet spiser selv, hælder op smører mad med hjælp.
 • Barnet bruger kroppen i leg og bevægelser.
 • Barnet viser glæde, når tingene lykkes for det.
 • Barnet holder øjenkontakt.
 • Barnet kender og benævner forskellige dele af dets krop.
 • Barnet kan hoppe og slå kolbøtter.
 • Barnet forestiller sig at være noget andet (en trold, løve eller lignende).
 • Barnet kan fysisk klare at gå længere ture.

Se læreplan for krop og bevægelse.

Kreativitet og kulturelle skikke er centrale emner for Dagplejen i Randers Kommune.

en enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Markér højtider som f.eks. jul, påske og fastelavn. 
 • Fejr børnenes fødselsdage.
 • Lav dramatik og sanglege.
 • Lad jævnligt børnene male, klippe og klistre og deltage i madlavning.
 • Det er gavnligt at udvikle traditioner, f.eks. dagplejedagen.
 • Lær børnene elementær bordskik.
 • Inddrag børnene i borddækningen.
 • Skab hygge omkring måltiderne.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet har kendskab til form og farver.
 • Barnet kender det danske flag.
 • Barnet tegner og maler.