Tværfagligt samarbejde

I Dagpleje Randers samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper

I Dagplejen vægter vi højt, at børn med behov for støtte, tilbydes denne så hurtigt som muligt. Hvis vi vurderer at et barn vil have gavn af støtte fra andre fagpersoner, vil kontakten altid foregå i samarbejde med forældrene.

Vi holder løbende tværfaglige gruppemøder sammen med en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-høre-konsulent, en fysioterapeut og en socialrådgiver, der er tilknyttet vores dagtilbud. Her kan vi drøfte evt. udfordringer og sikre en tidlig indsats, der hvor vi kan være bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Ligeledes kan I som forældre få mulighed for råd og vejledning, hvis I har en bekymring eller problematik omkring jeres barn, der kræver en særlig faggruppes ekspertise.

Vi samarbejder med:

  • Sundhedsplejerskerne
  • Daginstitutioner
  • Socialrådgiverne
  • PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning), hvor der er ansat talepædagoger, psykologer og fysioterapeuter
  • Biblioteker

I Dagplejen Randers arbejder vi aktivt med Randers kommunes tværfaglige samarbejdsmodel, som er skabt med udgangspunkt i kommunens børnesyn:

Alle børn er forskellige og alle børn skal opleve sig som anerkendte, aktive og værdifulde i sig selv - og som en del af forskellige fællesskaber. Alle børn og unge indeholder ressourcer og udviklingsmuligheder.

Du kan læse mere om den tværfaglige samarbejdsmodel her:

Da dagplejen er forankret i lokalmiljøet, vil der være personer og lokaliteter den enkelte dagplejer/legestue samarbejder med.

Vi ønsker at gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave så let som muligt. Vi har derfor et tæt samarbejde med de børnehaver, hvor det er geografisk muligt.