Kvalitet og sammenhænge i børns overgange

I Dagplejen Randers ved vi, at når et barn skal starte i dagpleje, så har det stor betydning at såvel barn som forældre oplever overgangen fra hjem til dagpleje så tryg som mulig, hvor der skabes en sammenhæng gennem samarbejdet med forældrene.

Tilbud om plads i dagplejen

Når I har fået tilbudt en plads i dagplejen, kan I kontakte jeres kommende dagplejer. Dagplejeren vil tilbyde jer, at I kan komme forbi på et forbesøg, så I kan hilse på hinanden, inden I takker ja til pladsen. Når I har takket ja til pladsen, vil I og dagplejeren finde en dato for et kontaktmøde hvor I blandt andet kan drøfte opstarten.

Som kommende forældre er I velkomne til at komme på jævnlige besøg inden jeres barns opstart. På den måde kan barn og dagplejer skabe tilknytning, opleve tryghed og dermed gøre overgangen fra hjemmet til dagplejen blidere og nemmere for barn og forældre.

Tre måneders samtale

Når dit barn har været i dagplejen i tre måneder afholdes en tre måneders samtale mellem forældre og dagplejer, og ofte med deltagelse af dagplejepædagogen. Denne samtale handler om tilknytning, relationer og samarbejde og tager udgangspunkt i at sikre jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Tilbud om plads i børnehave

Når dit barn skal videre i børnehave vil der være mulighed for at komme på forbesøg inden opstart. Hvis det er muligt i forhold til afstand og børnegruppen, så vil dagplejeren også besøge børnehaven sammen med jeres barn og dagplejernes andre dagplejebørn.

Udover forbesøg i børnehaven vil dagplejeren, i samarbejde med jer,  udfylde et overleveringsskema på jeres barn, som det nye pasningstilbud modtager. Overgangsskemaet har fokus på jeres barns trivsel. Vi tror på, at fælles viden er med til at skabe en tryg opstart og medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.