Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at der er en god kontakt mellem dagplejehjemmet og barnets hjem og mellem forældrene og dagplejekontorets personale. Den kommunale dagpleje bygger på gensidig tillid, forståelse og samarbejde. Når du afleverer dit barn til dagplejeren, har du nogle forventninger om dit barns pasning. Forventningerne kan der kun gisnes om, hvis du ikke fortæller om dem. Derfor vil du måske opleve dagplejeren spørge dig om, hvordan dit barn har sovet, spist osv. - alt sammen oplysninger der er vigtige for dit barns pasning. Hvis der skulle blive uoverensstemmelser, er det vigtigt at tale om dem med dagplejeren og/eller dagplejepædagogen. Som forældre er du altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen.

Som forældre er I de primære voksne i jeres barns liv, og har det primære ansvar for jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I Dagplejen Randers er en daglig og tillidsfuld dialog med jer som forældre, derfor af stor værdi.

Jo mere viden der deles, jo mere kommer det barnet til gode. Vi ser forældrene som en ressource og en ligeværdig samarbejdspartner.

De gensidige forventninger til hinanden skal afstemmes, og det daglige samarbejde bygger på en tillidsfuld og konstruktiv dialog.

Det er vigtigt, at de voksne, der er omkring barnet i det daglige, kender og respekterer hinanden.

Gensidig information og dialog er af stor betydning for barnets trivsel og oplevelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje.

Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser, er det vigtigt at drøfte dem med dagplejeren eller dagplejepædagogen, så eventuelle udfordringer kan blive løst.

Dagplejeren er forpligtet til at informere dagplejepædagogen om forhold, som har betydning for det enkelte barn.