Forældresamarbejde

I Dagplejen Randers har vi, sammen med jer som forældre et ansvar for at indgå i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Som forældrene er i de primære voksne i jeres barns liv og har det primære ansvar for jeres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. I Dagplejen Randers en en daglig og tillidsfuld dialog med jer som forældre derfor af stor værdi. Jo mere viden der deles, jo mere kommer det barnet til gode. Vi ser forældrene som en ressource og en ligeværdig samarbejdspartner.

De gensidige forventninger til hinanden skal afstemmes og det daglige samarbejde bygger på en tillidsfuld og konstruktiv dialog.

Det er vigtigt at de voksne der er omkring barnet i det daglige, kender og respekterer hinanden. Gensidig information og dialog er af stor betydning for barnets trivsel og oplevelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje.

Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser er det vigtigt at drøfte dem med dagplejeren eller dagplejepædagogen, så eventuelle udfordringer kan blive løst.

Dagplejeren er forpligtet til at informere dagplejepædagogen om forhold, som har betydning for det enkelte barn.