Børnemiljøvurderingen

I overensstemmelse med dagtilbudsloven laves der en børnemiljøvurdering af overordnet karakter for dagplejen.

Børnemiljøvurderingen omfatter alle dagplejehjem i kommunen og udarbejdes under hensyntagen til, at dagplejen foregår i private hjem. De fysiske rammer og æstetiske forhold tager udgangspunkt i hjemmet, og børnemiljøvurderingen og opfølgningen derpå vil derfor ske i forbindelse med kommunens ansættelsesprocedure og de løbende tilsyn.