Tilsyn

Dagplejen har tilknyttet en gruppe pædagoger, som fører tilsyn i form af anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejerne og i legestuerne.

Dagplejepædagogen

Alle dagplejepædagogerne har en pædagogisk uddannelse. Dagplejepædagogerne skal sikre, at dagplejerne lever op til de kommunale krav og forventninger, herunder også lovgivningen på området. I samarbejde med dagplejerne skal dagplejepædagogerne også sikre en optimal hverdag i dagplejen, der er præget af overskud, glæde og lyst til udfordringer.

Derudover modtager dagplejepædagogen sygemeldinger om morgenen fra dagplejerne og varetager administrative opgaver på kontoret.

 

Lone Kvist Lauridsen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1456
Mobil: 2936 2221
lone.kvist.lauridsen@randers.dk

Helle Foersom
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 9387
Mobil: 2371 4741
helle.foersom@randers.dk

Elna Thøgersen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1479
Mobil: 2926 5065
elna.margrethe.thogersen@randers.dk

Heidi Klittgård Clemensen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1424
Mobil: 2926 5032
heidi.klitgaard.clemensen@randers.dk

Mariann Povlsen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1449
Mobil: 4038 9442
mariann.povlsen@randers.dk

Vibeke Dylmer
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1447
Mobil: 2018 5996
vibeke.dylmer@randers.dk

Hanne Garne
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1426
Mobil: 2926 5031
hanne.garne@randers.dk

Pia Hvilshøj Koch
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1438
Mobil: 2926 5084
pia.hvilshoej.koch@randers.dk

Lone Raith
Vejledningspædagog
Tlf.: 8915 1448
Mobil: 2243 0277
lone.raith@randers.dk

Berit Bersang
Vejledningspædagog
Tlf.: 8915 1410
Mobil: 2243 0278
berit.bersang@randers.dk

Tilsyn

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I dagplejen udføres det af dagplejepædagoger. Dagplejepædagogens primære opgave er at føre tilsyn i dagplejehjemmene og sikre, at børnene tilbydes gode og trygge rammer i et omsorgsfuldt og stimulerende miljø, som fremmer barnets trivsel og læring. Alle kommunale dagplejere får regelmæssigt tilsyn af en dagplejepædagog fra dagplejekontoret. Tilsynene kan være anmeldte og uanmeldte.

Dagplejepædagogen kommer på forskellige tidspunkter i åbningstiden for at få et samlet indtryk af, hvordan dagplejehjemmet fungerer. Dagplejepædagogen har også mulighed for at deltage i legestuen og i andre fælles aktiviteter.

I samarbejde med dagplejeren følger pædagogen det enkelte barns trivsel og udvikling. Samtidig får dagplejeren støtte, vejledning og inspiration til arbejdet med børnene.

Dagplejepædagogerne laver også et udvidet formaliseret tilsyn, der har fokus på kvaliteten i dagplejen. Her skal den enkelte dagplejer gøre rede for sin praksis i forhold til lovgivningen og dagplejens værdier og målsætninger. Dette tilsyn bliver lavet af en anden pædagog end den, der normalt har tilsynet.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.

Dagplejeren skal kontakte dagplejepædagogen, hvis der er noget, hun undrer sig over eller er bekymret for i forhold til børns trivsel og udvikling.

Dagplejepædagogen vejleder og rådgiver dagplejeren og sørger for opfølgning på det enkelte barn om de tiltag, der evt. er aftalt. Det være sig små pædagogiske ændringer i hverdagen, eller hvis der skal andre samarbejdspartnere inddrages, f.eks. talepædagoger.

I dagplejen er der to vejledningspædagoger, som har ekstra ressourcer til vejledning af dagplejere, der er bekymret i forhold til et barns trivsel og udvikling. Vejledningspædagogernes primære opgave er at sikre en hurtig og målrettet indsats for dagplejere og børn. Når en vejledningspædagog er tilknyttet en dagplejer, samarbejder han/hun med dagplejer, barn, forældre og eventuelle andre samarbejdspartnere.

Der er mulighed for, at dagplejer, forældre og dagplejepædagog gensidigt kan aftale fællesmøde, hvis der er behov for en samtale om det enkelte barns udvikling i dagplejen.