Tilsyn

For at understøtte den høje kvalitet vi ønsker i dagplejen Randers, har vi et tilsynskoncept.

Tilsynet i dagplejen varetages af uddannede pædagoger.

Dagplejepædagogens primære opgave er at føre tilsyn i dagplejehjemmene og sikre, at børnene tilbydes gode og trygge rammer i et omsorgsfuldt og stimulerende miljø, som fremmer barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dagplejepædagogen fører også tilsyn med, at dagplejeren lever op til de politiske krav og forventninger. Det er blandt andet lovgivningen på området og kommunens børne- og ungepolitik. I samarbejde med dagplejeren følger pædagogen det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Samtidig får dagplejeren understøtte, vejledning og inspiration til arbejdet med børnene.

Alle kommunale dagplejere får regelmæssigt tilsyn af en dagplejepædagog fra dagplejekontoret. Tilsynene kan være anmeldte og uanmeldte.

Dagplejepædagogen kommer på forskellige tidspunkter indenfor åbningstiden for at få et samlet indtryk af, hvordan dagplejehjemmet fungerer. Dagplejepædagogen føre ligeledes tilsyn i legestuen.

Vi ønsker med tilsynet at skabe en gensidig forpligtende dialog omkring den pædagogiske kvalitet og udvikling hos den enkelte dagplejer og i legestuerne.

Tilsynet indeholder to opgaver:

  • En udviklingsopgave
  • En myndighedsopgave

Berit Bersang
Dagplejepædagog og inklusionspædagog
Tlf.: 8915 1410
Mobil: 2243 0278
berit.bersang@randers.dk

Hanne Garne
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1426
Mobil: 2926 5031
hanne.garne@randers.dk

Helle Foersom
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 9387
Mobil: 2371 4741
helle.foersom@randers.dk

Lone Kvist Lauridsen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1456
Mobil: 2936 2221
lone.kvist.lauridsen@randers.dk

Mariann Povlsen
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1449
Mobil: 4038 9442
mariann.povlsen@randers.dk

Pia Hvilshøj Koch
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1438
Mobil: 2926 5084
pia.hvilshoej.koch@randers.dk

Sofie Møgelbjerg Johansen
Dagplejepædagog
Tlf.: 89151479
Mobil: 51148710
sofie.mogelbjerg.baltzersen@randers.dk

Vibeke Dylmer
Dagplejepædagog
Tlf.: 8915 1447
Mobil: 2018 5996
vibeke.dylmer@randers.dk

 

 

Dagplejeren skal kontakte dagplejepædagogen, hvis der er noget, hun undrer sig over eller er bekymret for i forhold til børns trivsel og udvikling.

Dagplejepædagogen vejleder og rådgiver dagplejeren og sørger for opfølgning på det enkelte barn om de tiltag, der evt. er aftalt. Det være sig små pædagogiske ændringer i hverdagen, eller hvis der skal andre samarbejdspartnere inddrages, f.eks. talepædagoger.

I dagplejen er der to vejledningspædagoger, som har ekstra ressourcer til vejledning af dagplejere, der er bekymret i forhold til et barns trivsel og udvikling. Vejledningspædagogernes primære opgave er at sikre en hurtig og målrettet indsats for dagplejere og børn. Når en vejledningspædagog er tilknyttet en dagplejer, samarbejder han/hun med dagplejer, barn, forældre og eventuelle andre samarbejdspartnere.

Der er mulighed for, at dagplejer, forældre og dagplejepædagog gensidigt kan aftale fællesmøde, hvis der er behov for en samtale om det enkelte barns udvikling i dagplejen.