Referat: Bestyrelsesmøde, den 26. oktober 2015

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 2. Gennemgang af vedtægter for bestyrelsen
  Orientering

 3. Bestyrelsen konstituerer sig, valg af formand, næstformand
  Formand Anne Dreising Ulriksen, næstformand Birgitte Fridlev Labied

 4. Evaluering af Forældremøde/valg til bestyrelse
  Det var et inspirerende oplæg, med mange gode ideer. Øvelserne var primært for de lidt større børn, god ide med samme oplæg til forældre, som til dagplejerne.

 5. Budget 2015
  Hvis prognosen, fra regnskabskontoret, holder med indskrevne børn året ud forventer vi et overskud på ca. 2 millioner

 6. Randers Kommunes Børn og Ungepolitik
  Børn og ungepolitikken er udleveret til bestyrelsen

 7. Formaliseret tilsyn
  Gennemgang af skemaet til formaliseret tilsyn

 8. Evaluering af den økonomiske tildelingsmodel til udlægning af ressourcer til støtteområdet
  Dagplejen får tilsyneladende lov til at beholde den nuværende tildeling

 9. Status i dagplejen
  Antal dagplejere 204/børn 707

 10. Nyt fra dagplejen
  Orientering om samarbejdsaftalen med biblioteket. Forpligtende samarbejde med institutioner og dagplejen. Nogle dagplejegrupper har indledt et samarbejde med plejehjem omkring besøgsordninger. I dagplejen har vi udviklet et koncept omkring for tidlig fødte børn. Alle dagplejepædagoger er i gang med en coachuddannelse.

 11. Evt. Kommende møderække for bestyrelsen: 12.1, 13.4 og 18.8
  Skal bestyrelsen oprette en tænketank?