Referat: Bestyrelsesmøde, den 24. august 2015

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 2. Budget 2015
  Vi har i øjeblikket et overskud på ca. 1 million, men beløbet bliver over resten af året negativ påvirket af det faldende børnetal.

 3. Retningslinjer for brug af Facebook i dagplejen
  Der var en principiel debat om brug af Facebook i dagplejen og om Facebooks ophavsret til billeder. Bestyrelsen bakker op om brug af Facebook, men at det fortsat er forældrenes frie valg, om der må bringes billeder af deres børn på Facebook. Der var ingen forslag til ændringer af dagplejens retningslinjer for brug af Facebook.

 4. Anvendelse af ressourcepladser
  Det er afgørende for dagplejens økonomi, at vi som udgangspunkt anvender ressourcepladserne til gæstepleje, men det er kun hvis der er ledig kapacitet hos dagplejerne i et område og som hovedregel indenfor det selvstyrende område. Ellers tilstræbes det så vidt det er mulig, at børn kommer de samme steder hen i gæstepleje. Bestyrelsen tiltrådte principperne.

 5. Valg til bestyrelse/forældreaften
  Gennemgang af programmet og hvem der fortsætter i bestyrelsen

 6. Status i dagplejen: Lukkedage i forbindelse med dagplejernes uddannelse (punkt fra januar til fornyet drøftelse)
  Punktet er udskudt og behandles i dagplejens MED

 7. Antal dagplejere/børn
  Der er ansat 204 dagplejere og der har i gennemsnit været indmeldt 735 børn indtil 31.7.

 8. Profilering af det enkelte dagplejehjem
  Der er kommet beskrivelser af de enkelte dagplejehjem på dagplejens hjemmeside på Google maps

 9. Dagplejens samarbejde med pladsanvisningen
  Pladsanvisningen er en selvstændig enhed – ledelsesmæssigt hører den under borgerservice. Pladsanvisningen tilbyder de ledige pladser i dagplejen til forældre efter de vedtagne visitationsregler. Hvis der er børn med særlige behov er der et tæt samarbejde med dagplejen, nå r disse børn skal tilbydes plads. Dagplejen kan holde ledige faste pladser ved en gæstedagplejer tilbage, så barnet fra en sygemelding kan forblive i den gæstepleje, hvor det er startet. Ved en dagplejers ophør, råder dagplejekontoret over de ledige pladser, da vi tilstræber at finde en lignende fast plads med hensyn til beliggenhed og åbningstid.

 10. SMS til forældre ved dagplejernes sygdom
  I forbindelse med dagplejernes sygdom prøver vi i flere områder at sende sms i stedet for en opringning

 11. TR's rammeaftale
  TR og ledelse vil prøve at se på, hvordan vi kan minimere fraværet af TR i forbindelse med mødeaktivitet

 12. Evaluering af året i bestyrelsen og punkter til formandsberetningen
  God og konstruktiv stemning i bestyrelsen, i forbindelse med formandsberetningen bruges referaterne fra bestyrelsen.

 13. Nyt fra dagplejen
  Dagplejen har ansat en ny tilsynsførende pædagog fra 1.8. Alle pædagogerne har 1.9. rokeret områder. Det vil sige, at de nu fører tilsyn i nye områder. Dagplejen vil arbejde på at etablere forpligtende samarbejde med forskellige børnehaver.