Referat: Bestyrelsesmøde, den 13. april 2015

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet blev godkendt

 2. Status på Budget 2014 og nyt budget 2015
  Dagplejen havde i 2014 et overskud på 1.038.513. I dette beløb er der en bevilling på 200.000 til et nyt dagplejehus, samt 200.000 for tilsyn med privat pasning, så det reelle beløb er godt 600.000. I første kvartal 2015 har dagplejen et overskud på ca. 800.000, men det bliver sandsynligvis påvirket af et lavere børnetal hen over året.

 3. Høring ny Børne og Unge politik
  Bestyrelsen tiltrådte oplægget til den nye Børn og Unge politik i Randers Kommune, uden bemærkninger
   
 4. Afrapportering af læreplaner
  Bestyrelsen tog afrapportering af læreplaner til efterretning
   
 5. Tilsyn 2014
  Det gennemsnitlige tilsyn af dagplejepædagoger hos den enkelte dagplejer i 2014 var 8,4, samt mange tilsyn i legestuerne.
   
 6. Hvad er en god start i dagplejen
  Formand Jannie Walker gav et oplæg om et forskningsprojekt i flere kommuner der hedder Barnet i centrum Jannie vil følge projektet og bringe nogle af konklusionerne i spil, med fokus på læring om, at barnet får en god start i dagplejen.
   
 7. Profilering af den enkelte dagplejer
  Vi arbejder videre med at få en skriftlig præsentation af en den enkelte dagplejer på vores oversigtskort, over hvor den enkelte dagplejer bor
   
 8. Procedure ved langtidssygemelding/og dagplejere der ophører
  Ved sygemeldinger og langtidssygemeldinger gæsteplacerer dagplejekontoret børnene (gerne, der hvor der er ledige faste pladser=ressourcepladser). Hvis forældre under en langtidssygemelding ønsker en anden fast plads, skal de lade sig skrive op til en anden fast plads gennem pladsanvisningen. Ledige faste pladser ved en gæstedagplejer holdes evt. tilbage på pladsanvisningen, så barnet fra en sygemelding kan forblive i den gæstepleje, hvor det er startet. Ved en dagplejers ophør, råder dagplejekontoret over de ledige pladser, da vi tilstræber at finde en lignende fast plads med hensyn til beliggenhed og åbningstid.

 9. Opdatering af hjemmeside
  I forhold il alle de nye ting der er sket i dagplejen, trænger hjemmesiden til en kraftig opdatering

 10. Status i dagplejen
  Antal dagplejere211/børn 771

 11. Nyt fra dagplejen
  a. Hop og Spring: En dagplejer med særlige kompetencer indenfor motorik har været rundt i forskellige legestuer og give inspiration til indendørsleg og bevægelse. I efteråret kommer en anden dagplejer rundt og giver inspiration til leg og bevægelse udendørs og i naturen.

  b. Abecedarian: 5 legestuegrupper deltager i et forskningsbaseret pilotprojekt, hvor der lægges vægt på læring i omsorg, prioritering af sprog, kommunikativ læsning og læring i leg.

  c. Opnormering af dagplejepædagogtimer: Dagplejen får sandsynligvis andel af en kvalitetspulje svarende til 1,2 ekstra dagplejepædagog og stilling.

  d. Coachingforløb og dagplejepædagoger: Alle dagplejepædagoger gennemfører i løbet af efteråret en coaching uddannelse.

  e. Mad og Måltidspolitik Pixiudgave: Alle dagplejere har fået tilsendt en pixiudgave af dagplejens Mad og Måltidspolitik.

 12. Evt.
  Punkter til næste møde: Profilering af det enkelte dagplejehjem, Dagplejens samarbejde med pladsanvisningen, SMS ved sygemeldinger, TR's mødeaktivitet.