Referat januar 2016

               Referat fra bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 12. januar 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt

2. Budget
a. Status på budget 2015, Vi forventer et overskud mellem en halv og en hel million kroner, det er mindre end vi forventede ved sidste bestyrelsesmøde og skyldes bl.a. ekstraordinær faldende børnetal sidst på året og udgifter til etablering af Det blå hus, ny legestue på Vasen 
b. Budget 2016, Vores budget i 2016 er på 75 millioner kroner, hvilket svare til en normering på 710 børn.
c. Besparelse i dagpleje på 1 % Dagplejen skal spare 1 % på budgettet i 2016, vi forventer at nå besparelsen gennem fokus på brug af ressource pladser, lavt sygefravær og øget efteruddannelse i de perioder hvor børnetallet er lavt. Der er i forbindelse med besparelsen ingen aktuelle planer om konkrete nedskæringer.

3. Status i dagplejen
a. Antal dagplejere/børn
Der er ansat 197 dagplejere og belægningen pr. 31.12-15 var 688 børn, den gennemsnitlige belægning i 2015 var 719 børn

4.  Skal vi oprette en tænketank omkring dagplejen?  Enighed om at oprette en tænketank med forældre og medarbejdere i dagpleje, hvor vi vil prøve at tænke nye tanker og udvikle dagplejen yderligere. Første møde bliver afholdt i vores nye dagplejehus på Vasen i Randers

5. Ladcykler i dagplejen Bestyrelsen ser positivt på dagplejens brug af ladcykler, som hovedregel bliver cyklerne som dagplejen anskaffer, stillet til rådighed for en gruppe dagplejere. Nogle af cyklerne er søgt hjem igennem fonde og andre er sponsoreret af lokale virksomheder

6. Indsatsområder i 2016, Et af indsatsområderne i dagplejen i 2016 bliver Sprog og Læring bestyrelsen syntes det er en god ide, hvis leg og læring kan kombineres i hverdagen i dagplejen

7. Sygefraværsprojekt, Randers kommune starter et projekt der hedder ”Tid og trivsel” som gerne skal bringe sygefraværet ned i hele kommune. Målet for afdeling Børn og skole er at sygefraværet ikke overstiger 4,5 %. I dagplejen var sygefraværet i 2013 4,93 %, 2014 3,44 % og i 2015 4,26 %

8. Det Blå Hus, Dagplejen har fået stillet en dejligt hus til rådighed på Vasen i Randers, huset som er sat tip-top i stand skal anvendes til legestue for dagplejen og kan meget snart tages i brug

9. Nyt fra dagplejen Vi får besøg af arbejdstilsynet i slutningen af februar hvor de skal tale med to legestuegrupper og dagplejepædagogerne. Dagplejen er blevet inviteret til et møde omkring Grøn Generation, det er et 3 årig projekt som skal fremme bæredygtighed og grøn omstilling. Der afvikles personalemøder om aftenen for alle dagplejer i januar og februar.

10. Evt. Punkt til næste møde: Dagplejens samarbejde medpladsanvisningen. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Det Blå Hus på Vasen i Randers.
 


 

Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch