Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen i Randers Kommunes dagpleje 2015 - 2016. Her finder du medlemmerne af bestyrelsen. Nederst på siden finder du referater fra bestyrelsens møder.

Forældrebestyrelsen 2016 -2017

Forældre:      

Formand Jesper Mortensen (1år) Hobrovej 52, 2-4 8900 Randers C

Tlf.28 70 23 73

jesper.mortensen1212@live.dk

Næstformand Michelle Hegaard Pedersen (2år)

Enggården 11

8990 Handest

Tlf. 29 90 77 21

michellehegaard@hotmail.com

 

Anne Mette Bruce Johansen (2år)

Udbynedervej 20

8970 Havndal

Tlf. 61 26 31 07

annemettebruce@live.dk

 

Maria Eriksen (2år)

Fuglebakken 9 st.

8900 Randers C

Tlf. 61 46 68 18

nygreen8870@gmail.com

 

Pernille Stegger Toft-Rytter (2år)

Århusvej 80

8940 Randers SV

Tlf. 28 96 62 99

pernillestegger@gmail.com

 

 

 

Mette Laugesen (2år)

Haldvej 7

8983 Gjerlev

Tlf. 53 35 61 70

mlnuser92@hotmail.com

 

 

Elisabeth Keppner Frank (2år)

Lille Voldgade 10 st.

8900 Randers C

Tlf. 42 19 58 05

dizzie1988@yahoo.dk

 

Louise Bruunbjerg Kilian (1år)

Munkebovej 41

8983 Gjerlev J

Tlf. 20 20 94 00

louisekilian@gmail.com

 

 

Anna Kjems Steenfeldt (2år)

Ulstrupvej 20

8870 Langå

Tlf. 28 78 47 67

kjems__@hotmail.com

 

Mia Krogh Andersen (1år)

Lodsvejen 46

8930 Randers NØ

Tlf. 22 92 96 95

mia.krogh.a@gmail.com

 

 

Mette Dreisig (1år)

Hadsundvej 128

8930 Randers NØ

Tlf. 21 47 40 80

medrj@live.dk

 

Heidi Ebbestrup Bjørk Jensen (1år)

Århusvej 55

8960 Randers SØ

Tlf. 20 26 24 44

heidi.ebbestrup@gmail.com

 

 

Mette Steffensen (1år)

Højvangen 4

8981 Spentrup

Tlf. 41 58 52 71

mettesteffensen@yahoo.dk

 

Birgitte Fridlev Labied (1år) Floes-Engbakkevej 9 Floes- Engbakker 8960 Randers SØ

Tlf. 26 24 28 32

bfridlev@hotmail.com

 

 

 

Dagplejere:

Jonna Eriksen

Jeppesminde 6

8960 Randers Sø

Tlf. 24 79 65 18

eriksenjonna@gmail.com

 

 

 

Tina Eriksen

Jebjergvej 8, Løjstrup

8870 Langå

Tlf. 29 28 07 28

tinalundgaard@hotmail.com

 

 

Henriette Kastrup

Bindeledet 39

8981 Spentrup

Tlf. 24 79 65 19

henriette.s.kastrup@gmail.com

 

 

Annette Rasmussen

Raisløkke 12, Mellerup

8930 Randers NØ

Tlf.: 86 44 11 59

dpnette@gmail.com

Suppleanter:

 

Helle L. Jensen

Grenstenvej 23

Stevnstrup

Tlf. 28 89 82 51

fam.frankjensen@gmail.com

 

 

Tine Lyscarz

Skovkanten 7 B

8870 Langå

Tlf. 87 73 10 01

tine_lyscarz@live.dk

 

Birgitte Graahede

Rørsangervej 3, Ø. Bjerregrav

8920 Randers NV

Tlf.: 35 10 96 81

birgittegraahede@gmail.com

 

Pia Pedersen

Frejasvej 8

8981 Spentrup

Tlf.: 86 47 79 75

frejasvejotte@gmail.com

Pædagoger:

 

Vibeke Dylmer

Dagplejepædagog

Tlf. 89 15 14 47 / 20 18 59 96

vibeke.dylmer.laursen@randers.dk

Berit Bersang Dagplejepædagog Tlf. 89 15 14 10 / 22 43 02 78

berit.bersang@randers.dk

 

Lone Kvist Lauridsen

Dagplejepædagog

Tlf. 89 15 14 54 / 29 36 22 21

lone.kvist.lauridsen@randers.dk

 

 

Teamleder:

 

Birthe Bonde Sørensen

Teamleder

Tlf.: 89 15 17 98

birthe.b.soerensen@randers.dk

 

Dagplejeleder:

 

Kristian Bro Jensen Dagplejeleder

Tlf. 89 15 18 98 / 27 53 51 24

kristian.bro.jensen@randers.dk

 

Referat januar 2016

               Referat fra bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 12. januar 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt

2. Budget
a. Status på budget 2015, Vi forventer et overskud mellem en halv og en hel million kroner, det er mindre end vi forventede ved sidste bestyrelsesmøde og skyldes bl.a. ekstraordinær faldende børnetal sidst på året og udgifter til etablering af Det blå hus, ny legestue på Vasen 
b. Budget 2016, Vores budget i 2016 er på 75 millioner kroner, hvilket svare til en normering på 710 børn.
c. Besparelse i dagpleje på 1 % Dagplejen skal spare 1 % på budgettet i 2016, vi forventer at nå besparelsen gennem fokus på brug af ressource pladser, lavt sygefravær og øget efteruddannelse i de perioder hvor børnetallet er lavt. Der er i forbindelse med besparelsen ingen aktuelle planer om konkrete nedskæringer.

3. Status i dagplejen
a. Antal dagplejere/børn
Der er ansat 197 dagplejere og belægningen pr. 31.12-15 var 688 børn, den gennemsnitlige belægning i 2015 var 719 børn

4.  Skal vi oprette en tænketank omkring dagplejen?  Enighed om at oprette en tænketank med forældre og medarbejdere i dagpleje, hvor vi vil prøve at tænke nye tanker og udvikle dagplejen yderligere. Første møde bliver afholdt i vores nye dagplejehus på Vasen i Randers

5. Ladcykler i dagplejen Bestyrelsen ser positivt på dagplejens brug af ladcykler, som hovedregel bliver cyklerne som dagplejen anskaffer, stillet til rådighed for en gruppe dagplejere. Nogle af cyklerne er søgt hjem igennem fonde og andre er sponsoreret af lokale virksomheder

6. Indsatsområder i 2016, Et af indsatsområderne i dagplejen i 2016 bliver Sprog og Læring bestyrelsen syntes det er en god ide, hvis leg og læring kan kombineres i hverdagen i dagplejen

7. Sygefraværsprojekt, Randers kommune starter et projekt der hedder ”Tid og trivsel” som gerne skal bringe sygefraværet ned i hele kommune. Målet for afdeling Børn og skole er at sygefraværet ikke overstiger 4,5 %. I dagplejen var sygefraværet i 2013 4,93 %, 2014 3,44 % og i 2015 4,26 %

8. Det Blå Hus, Dagplejen har fået stillet en dejligt hus til rådighed på Vasen i Randers, huset som er sat tip-top i stand skal anvendes til legestue for dagplejen og kan meget snart tages i brug

9. Nyt fra dagplejen Vi får besøg af arbejdstilsynet i slutningen af februar hvor de skal tale med to legestuegrupper og dagplejepædagogerne. Dagplejen er blevet inviteret til et møde omkring Grøn Generation, det er et 3 årig projekt som skal fremme bæredygtighed og grøn omstilling. Der afvikles personalemøder om aftenen for alle dagplejer i januar og februar.

10. Evt. Punkt til næste møde: Dagplejens samarbejde medpladsanvisningen. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Det Blå Hus på Vasen i Randers.
 


 

Referat: Bestyrelsesmøde, den 14. januar 2015
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet blev godkendt

 2. Status på Budget 2014 og nyt budget 2015
  Vi forventer et overskud for 2014 på omkring 600.000, vi har yderligere fået tilført 200.000 til renovering af det nye dagplejehus. Vores budget for 2015 er blevet reduceret i forbindelse med det faldende børnetal fra godt 85.000.000 til godt 81.000.000
   
 3. Brugertilfredshedsundersøgelse
  Meget stor forældretilfredshed med dagplejen på hele 97 %. 84 % er meget tilfredse 13 % er tilfreds, 3 % Hverken/Eller. Ingen utilfredse og ingen meget utilfredse. Da spørgsmålene i undersøgelsen er meget generelle er det svært at udlede noget specifik af undersøgelsen, men gruppen af meget tilfredse forældre er steget betydeligt over de sidste par år.

 4. Mad og Måltidspolitik
  Mad og Måltidspolitikken er endelig godkendt og lægges ud på dagplejens hjemmeside
   
 5. Nyt aftalemål 2015-16
  Gennemgang af aftalen mellem Stevnstrup børnehave og dagplejen i Stevnstrup om et udvidet samarbejde mellem børnehave og dagpleje
   
 6. Status i dagplejen
  Antal dagplejere 214/børn 765. Der har været et markant fald i sygefraværet i 2014, fra 4,93 % til 3,35 %
 7. Gennemgang af afskedigelseskriterier ved faldende børnetal
  Gennemgang af dagplejernes afskedigelseskriterier ved faldende børnetal

 8. Orientering om bevægelsesfremmende læringsmiljøer
  Bevægelsesfremmende læringsmiljøer tager udgangspunkt i bevægelsesglæde og konkrete lege både ude og inde. Alle dagplejepædagoger har gennemgået et kursusforløb og det bliver temaet til personalemøderne i efteråret for dagplejerne, evt. også til det årlige forældremøde i dagplejen.
                           
 9. Lukkedage i forbindelse med uddannelse/kurser, drøftelse
  Der ligger en aftale mellem kommunerne og KL om at begrænse lukkedage i dagtilbud. Hvis der skal holdes en pædagogisk dag for dagplejerne, skal forældrene have besked mindst 3 måneder i forvejen, dagplejerne deles evt. i to hold, så der stadig er et pasningstilbud, punktet tages op på generalforsamlingen/forældremødet i efteråret.

 10. Nyt fra dagplejen
  Deltager i fremtidens dagilbud, Fokus på tilknytning i stedet for indkøring af nye børn, Bedre økonomi, Inklusion, For tidlig fødte børn, Samarbejdsaftale med biblioteket, Meget stor brugertilfredshed 97 %, Stor personaletrivsel og tilfredshed 96 % (APV), Besøg af Arbejdstilsynet uden at få påbud og anmærkninger.

 11. Evt.
  Det Gule Hus bliver nedrevet i år, vi får andre lokaler på Vasen. Der er ingen centrale regler for hvornår et barn senest må møde op i dagplejen, det handler om dialog. Næste bestyrelsesmøde bliver den 13.4. i stedet for den 20.4.
Referat: Bestyrelsesmøde, den 13. april 2015
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet blev godkendt

 2. Status på Budget 2014 og nyt budget 2015
  Dagplejen havde i 2014 et overskud på 1.038.513. I dette beløb er der en bevilling på 200.000 til et nyt dagplejehus, samt 200.000 for tilsyn med privat pasning, så det reelle beløb er godt 600.000. I første kvartal 2015 har dagplejen et overskud på ca. 800.000, men det bliver sandsynligvis påvirket af et lavere børnetal hen over året.

 3. Høring ny Børne og Unge politik
  Bestyrelsen tiltrådte oplægget til den nye Børn og Unge politik i Randers Kommune, uden bemærkninger
   
 4. Afrapportering af læreplaner
  Bestyrelsen tog afrapportering af læreplaner til efterretning
   
 5. Tilsyn 2014
  Det gennemsnitlige tilsyn af dagplejepædagoger hos den enkelte dagplejer i 2014 var 8,4, samt mange tilsyn i legestuerne.
   
 6. Hvad er en god start i dagplejen
  Formand Jannie Walker gav et oplæg om et forskningsprojekt i flere kommuner der hedder Barnet i centrum Jannie vil følge projektet og bringe nogle af konklusionerne i spil, med fokus på læring om, at barnet får en god start i dagplejen.
   
 7. Profilering af den enkelte dagplejer
  Vi arbejder videre med at få en skriftlig præsentation af en den enkelte dagplejer på vores oversigtskort, over hvor den enkelte dagplejer bor
   
 8. Procedure ved langtidssygemelding/og dagplejere der ophører
  Ved sygemeldinger og langtidssygemeldinger gæsteplacerer dagplejekontoret børnene (gerne, der hvor der er ledige faste pladser=ressourcepladser). Hvis forældre under en langtidssygemelding ønsker en anden fast plads, skal de lade sig skrive op til en anden fast plads gennem pladsanvisningen. Ledige faste pladser ved en gæstedagplejer holdes evt. tilbage på pladsanvisningen, så barnet fra en sygemelding kan forblive i den gæstepleje, hvor det er startet. Ved en dagplejers ophør, råder dagplejekontoret over de ledige pladser, da vi tilstræber at finde en lignende fast plads med hensyn til beliggenhed og åbningstid.

 9. Opdatering af hjemmeside
  I forhold il alle de nye ting der er sket i dagplejen, trænger hjemmesiden til en kraftig opdatering

 10. Status i dagplejen
  Antal dagplejere211/børn 771

 11. Nyt fra dagplejen
  a. Hop og Spring: En dagplejer med særlige kompetencer indenfor motorik har været rundt i forskellige legestuer og give inspiration til indendørsleg og bevægelse. I efteråret kommer en anden dagplejer rundt og giver inspiration til leg og bevægelse udendørs og i naturen.

  b. Abecedarian: 5 legestuegrupper deltager i et forskningsbaseret pilotprojekt, hvor der lægges vægt på læring i omsorg, prioritering af sprog, kommunikativ læsning og læring i leg.

  c. Opnormering af dagplejepædagogtimer: Dagplejen får sandsynligvis andel af en kvalitetspulje svarende til 1,2 ekstra dagplejepædagog og stilling.

  d. Coachingforløb og dagplejepædagoger: Alle dagplejepædagoger gennemfører i løbet af efteråret en coaching uddannelse.

  e. Mad og Måltidspolitik Pixiudgave: Alle dagplejere har fået tilsendt en pixiudgave af dagplejens Mad og Måltidspolitik.

 12. Evt.
  Punkter til næste møde: Profilering af det enkelte dagplejehjem, Dagplejens samarbejde med pladsanvisningen, SMS ved sygemeldinger, TR's mødeaktivitet.
Referat: Bestyrelsesmøde, den 24. august 2015
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 2. Budget 2015
  Vi har i øjeblikket et overskud på ca. 1 million, men beløbet bliver over resten af året negativ påvirket af det faldende børnetal.

 3. Retningslinjer for brug af Facebook i dagplejen
  Der var en principiel debat om brug af Facebook i dagplejen og om Facebooks ophavsret til billeder. Bestyrelsen bakker op om brug af Facebook, men at det fortsat er forældrenes frie valg, om der må bringes billeder af deres børn på Facebook. Der var ingen forslag til ændringer af dagplejens retningslinjer for brug af Facebook.

 4. Anvendelse af ressourcepladser
  Det er afgørende for dagplejens økonomi, at vi som udgangspunkt anvender ressourcepladserne til gæstepleje, men det er kun hvis der er ledig kapacitet hos dagplejerne i et område og som hovedregel indenfor det selvstyrende område. Ellers tilstræbes det så vidt det er mulig, at børn kommer de samme steder hen i gæstepleje. Bestyrelsen tiltrådte principperne.

 5. Valg til bestyrelse/forældreaften
  Gennemgang af programmet og hvem der fortsætter i bestyrelsen

 6. Status i dagplejen: Lukkedage i forbindelse med dagplejernes uddannelse (punkt fra januar til fornyet drøftelse)
  Punktet er udskudt og behandles i dagplejens MED

 7. Antal dagplejere/børn
  Der er ansat 204 dagplejere og der har i gennemsnit været indmeldt 735 børn indtil 31.7.

 8. Profilering af det enkelte dagplejehjem
  Der er kommet beskrivelser af de enkelte dagplejehjem på dagplejens hjemmeside på Google maps

 9. Dagplejens samarbejde med pladsanvisningen
  Pladsanvisningen er en selvstændig enhed – ledelsesmæssigt hører den under borgerservice. Pladsanvisningen tilbyder de ledige pladser i dagplejen til forældre efter de vedtagne visitationsregler. Hvis der er børn med særlige behov er der et tæt samarbejde med dagplejen, nå r disse børn skal tilbydes plads. Dagplejen kan holde ledige faste pladser ved en gæstedagplejer tilbage, så barnet fra en sygemelding kan forblive i den gæstepleje, hvor det er startet. Ved en dagplejers ophør, råder dagplejekontoret over de ledige pladser, da vi tilstræber at finde en lignende fast plads med hensyn til beliggenhed og åbningstid.

 10. SMS til forældre ved dagplejernes sygdom
  I forbindelse med dagplejernes sygdom prøver vi i flere områder at sende sms i stedet for en opringning

 11. TR's rammeaftale
  TR og ledelse vil prøve at se på, hvordan vi kan minimere fraværet af TR i forbindelse med mødeaktivitet

 12. Evaluering af året i bestyrelsen og punkter til formandsberetningen
  God og konstruktiv stemning i bestyrelsen, i forbindelse med formandsberetningen bruges referaterne fra bestyrelsen.

 13. Nyt fra dagplejen
  Dagplejen har ansat en ny tilsynsførende pædagog fra 1.8. Alle pædagogerne har 1.9. rokeret områder. Det vil sige, at de nu fører tilsyn i nye områder. Dagplejen vil arbejde på at etablere forpligtende samarbejde med forskellige børnehaver.
Referat: Bestyrelsesmøde, den 26. oktober 2015
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt

 2. Gennemgang af vedtægter for bestyrelsen
  Orientering

 3. Bestyrelsen konstituerer sig, valg af formand, næstformand
  Formand Anne Dreising Ulriksen, næstformand Birgitte Fridlev Labied

 4. Evaluering af Forældremøde/valg til bestyrelse
  Det var et inspirerende oplæg, med mange gode ideer. Øvelserne var primært for de lidt større børn, god ide med samme oplæg til forældre, som til dagplejerne.

 5. Budget 2015
  Hvis prognosen, fra regnskabskontoret, holder med indskrevne børn året ud forventer vi et overskud på ca. 2 millioner

 6. Randers Kommunes Børn og Ungepolitik
  Børn og ungepolitikken er udleveret til bestyrelsen

 7. Formaliseret tilsyn
  Gennemgang af skemaet til formaliseret tilsyn

 8. Evaluering af den økonomiske tildelingsmodel til udlægning af ressourcer til støtteområdet
  Dagplejen får tilsyneladende lov til at beholde den nuværende tildeling

 9. Status i dagplejen
  Antal dagplejere 204/børn 707

 10. Nyt fra dagplejen
  Orientering om samarbejdsaftalen med biblioteket. Forpligtende samarbejde med institutioner og dagplejen. Nogle dagplejegrupper har indledt et samarbejde med plejehjem omkring besøgsordninger. I dagplejen har vi udviklet et koncept omkring for tidlig fødte børn. Alle dagplejepædagoger er i gang med en coachuddannelse.

 11. Evt. Kommende møderække for bestyrelsen: 12.1, 13.4 og 18.8
  Skal bestyrelsen oprette en tænketank?