Ind- og udmeldelse af Dagplejen

Ifølge loven skal opskrivningen foregå digitalt - læs mere herunder.

For børn op til tre år er der udover dagpleje også mulighed for vuggestue eller kombineret institution. For børn i alderen 3-5 år er der børnehaver og kombinerede institutioner. Du skal skrive dit barn til ønskede børnehaver samtidig med opskrivning til dagpleje eller vuggestue. Du kan naturligvis altid ændre dine ønsker senere.

Her bor dagplejerne:

Skriv dit barn op her - Via NemID

Digital Pladsanvisning

Via Digital Pladsanvisning kan du også:

  • få overblik over dagtilbud
  • følge udviklingen på ventelisten
  • søge økonomisk friplads
  • melde dit barn ud af et dagtilbud

Før du går i gang

Ved du endnu ikke, hvor dit barn skal skrives op til, kan du søge efter relevante informationer på kommunens børne-portal for de 0 - 5 årige.

For at være sikker på at få en plads, når barnet er 26 uger, eller når I skal bruge pladsen, skal vi have jeres ansøgning senest 3 måneder forinden. Læs mere om pasningsgarantien her.

Ifølge loven skal opskrivningen foregå digitalt, og du kan altid få vejledning i Borgerservice. Tilmeld dig samtidig digital kommunikation. Med digital kommunikation skal du ikke vente på posten; du får mail om tilbud og kan straks se det i Digital Pladsanvisning. Du skal bruge din NemID til Den Digitale Pladsanvisning. Har du endnu ikke NemID, kan du læse meget mere om den her.

Pladser fordeles efter et politisk besluttet regelsæt: Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Private pasningsordninger eller institutioner

Skal dit barn i en privat institution, skal det ikke skrives op via den Digitale pladsanvisning, men du skal i stedet henvende dig direkte i institutionen.