For forældre

Ind- og udmeldelse af Dagplejen

Du kan skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, så snart barnet er født. Ifølge loven skal opskrivningen foregå via Digital Pladsanvisning.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at der er en god kontakt mellem dagplejehjemmet og barnets hjem og mellem forældrene og dagplejekontorets personale.