Værdigrundlag

Dagplejen i Randers er et pædagogisk miljø hvor dit barn har gode muligheder for at trives, udvikle sig og lærer, så det kan få en god start på livet udenfor hjemmet.

Formålet er at skabe et spændende og inspirerende miljø, hvor børnene trygt kan trives, udvikle sig og lære sammen med omsorgsfulde, nærværende og inspirerende voksne.

Børnene skal opleve en tryg hverdag, hvor de bliver set, hørt og taget alvorligt.

Dagplejen er en pasningsform som kendetegnes ved:

  • nærvær og omsorg
  • personligt engagement
  • lille overskueligt miljø
  • hjemlige omgivelser
  • tryghed og udvikling

Læs mere her:

Velkommen i Dagplejen