Sproglig udvikling

Dagplejen i Randers sætter ord på handlinger for derigennem at støtte barnets begrebsudvikling og ordforråd.

 Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Brug gentagelser, hvis barnet udtaler ord forkert.
 • Husk at bruge tal, op til fem, når muligheden er der.
 • Det er en god ide at opmuntre barnet til at sætte ord på sine følelser.
 • Syng, læs bøger, brug rim og remser jævnligt.
 • Lav rytmik, brug benævnelser og sprogkisten. Giv barnet mulighed for at høre musik på cd.
 • Husk at snakke med børn om store og små ting, der sker i løbet af dagen.
 • Gå i dialog med barnet om dens viden fantasi og behov.
 • Lær barnet at modtage beskeder og udføre handlinger.
 • Brug humor, glæde og latter.

Læreplan Sproglig udvikling

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet forstår det talte sprog om almindelige dagligdags ting og handlinger.
 • Barnet forstår flere beskeder og kan udføre dem.
 • Barnet viser glæde ved at bruge sproget og lege med det.
 • Barnet bruger sprog til at få opfyldt ønsker og behov.
 • Barnet kan tale i sætninger med 3-4 ord.
 • Barnet kan aflæse andre menneskers mimik og kropssprog.