Sociale kompetencer

Randers Kommunes dagpleje skal lære børn at begå sig i sociale sammenhænge.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Brug legestuen for at børn langsomt vænner sig til det store sociale rum og samtidig får etableret fællesskaber med andre børn. Besøg andre dagplejere og barnets kommende børnehave. 
 • Støt barnet i at udvikle venskaber.
 • Øv barnet i at vente, ”stå i kø” og være i stand til at dele legetøj med andre børn og hjælpe hinanden.
 • Den voksne skal være igangsætter for barnet, hvis noget er svært.
 • Væn barnet til at hjælpe til med daglige gøremål.
 • Lær børn at vise hensyn og gøre opmærksom på, hvad andre føler.
 • Gør barnet opmærksom på, at der er sociale grænser, både hos dem selv, andre børn og voksne.
 • Bemærk og bekræft positiv adfærd.
 • Besøg andre dagplejere og børnehaver.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet viser glæde og tryghed ved at være sammen med andre.
 • Barnet viser medfølelse over for andre børn.
 • Barnet begynder at eksperimentere med at lege rollelege.
 • Barnet kender navnene på de øvrige børn i gruppen.
 • Barnet kan sætte sig ud over egen vilje.
 • Barnet kan udskyde sine behov.
 • Barnet har lyst til venskaber.
 • Barnet kan acceptere relationer til andre dagplejere end den primære.
 • Barnet kan klare at dagen ikke er fuldstændig forudsigelig, hvis der sker ændringer i dagsrytmen.