Personlige kompetencer

Den personlige udvikling og de personlige kompetencer er i fokus og en del af læreplanen hos Dagplejen i Randers.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Giv børn tid og mulighed til at gøre det de gerne vil og det de er gode til og opfordrer dem til at gøre det de ikke er så gode til.
 • Vis glæde over de fremskridt de gør.
 • Benævn følelser.
 • Opbyg historier omkring de ting de ser og oplever.
 • Støt barnet i at videreudvikle deres igangværende leg.
 • Det er vigtigt at opfordre barnet til at prøve igen, hvis noget ikke lykkes med det samme.
 • Styrk barnets vedholdenhed.
 • Støt barnet i at træffe valg.
 • Lær barnet at tage tøj på og af, at være selvhjulpne.
 • Vis børn respekt og omsorg, giv tid til det enkelte barn. 

Læreplan for personlige kompetencer

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet er i generelt godt humør.
 • Barnet viser sine følelser.
 • Barnet har tillid til, at det bliver forstået.
 • Barnet kan koncentrere sig om aktiviteter, det selv har valgt.
 • Barnet viser indlevelse overfor andre, når det ikke strider imod egne ønsker og behov.
 • Barnet afprøver omverdenens reaktioner på det, det gør.
 • Barnet er generelt nysgerrigt og interesseret i, hvad der foregår omkring det.
 • Barnet er i stand til både at yde og nyde i de fysiske og psykiske relationer med andre.
 • Barnet kan sige til og fra.
 • Barnet kan vaske og tørre hænder selv.