Kulturelle udtryksformer og værdier

Kreativitet og kulturelle skikke er centralt for Dagplejen i Randers.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

  • Marker højtider f.eks., Jul, Påske, Fastelavn. 
  • Fejr barnets fødselsdag.
  • Lav dramatik og sanglege. Lad jævnligt børn male, klippe og klistre og deltage i madlavning.
  • Det er gavnligt at udvikle traditioner f.eks. dagplejedagen.
  • Lær barnet elementær bordskik.
  • Inddrag børn i borddækning.
  • Skab hygge omkring måltiderne.

Pejlemærker ved overgang til børnehave

  • Barnet har kendskab til form og farver.
  • Barnet kender det danske flag.
  • Barnet tegner og maler.