Krop og bevægelse

I en bred term er der fokus på kropsbevidsthed, motorik, bevægelse og sundhed i Dagplejen Randers.

Den enkelte dagplejer arbejder ud fra følgende:

 • Lad barnet øve sig i at spise selv. 
 • Lær børn god hygiejne: pudse næse, vaske hænder, holde sig for munden når man hoster mv. 
 • Kropslige aktiviteter: lav gymnastik. gå i ujævnt terræn, trække perler på snor, rutsje, gynge, lave puslespil. Rydde op. Løbe, hoppe, rulle, kaste, spille bold, kravle og gå på line. 
 • Byg med klodser, gå på trapper. Giv børn mulighed for at danse og lege. 
 • Syng sange, hvor der bruges bevægelse og fagter. Brug drama. 
 • Øv på - og afklædning med barnet. 
 • Stimuler barnet til at bruge alle sine sanser. 

Læreplan for krop og bevægelse

Pejlemærker ved overgang til børnehave

 • Barnet kender rytmen i hverdagen.
 • Barnet synger enkle sange og melodier.
 • Barnet samler lette puslespil.
 • Barnet kan genkende sit eget navn på skrift.
 • Barnet er interesseret i at lære grundfarverne.
 • Barnet kan tage tøj af og på med hjælp.
 • Barnet er generelt renligt – med små uheld.
 • Barnet spiser selv, hælder op smører mad med hjælp.
 • Barnet bruger kroppen i leg og bevægelser.
 • Barnet viser glæde, når tingene lykkes for det.
 • Barnet holder øjenkontakt.
 • Barnet kender og benævner forskellige dele af deres krop.
 • Barnet kan hoppe og slå kolbøtter.
 • Barnet forestiller sig at være noget andet (en trold, løve eller lignende).
 • Barnet kan fysisk klare at gå længere ture.

Kost og sundhed

 • Tilbyd børn en god og varieret kost.
 • Barnet skal som hovedregel ud i det fri hver dag.
 • Lad børnene i det omfang de magter det, gå selv.
 • Lær børn stillingtagen i forhold til f.eks. kost.