Pædagogiske læreplaner

I Randers Kommune er der fokus på pædagogiske læreplaner. Dette betyder, at der skal foreligge en samlet pædagogisk læreplan gældende specifikt for Dagplejen i Randers Kommune.

Læreplanerne beskriver sammenhængen mellem Randers Kommunes visioner og værdier, Børn og Unge politikken og sektorpolitikken. Der er krav om, at læreplanen revurderes hvert andet år, hvorfor der også skal være løbende evaluering og fokus på læreplanen i dagligdagen i de enkelte dagplejehjem.

Den enkelte dagplejer er forpligtet til at leve op til de rammer læreplanen udgør. Dette skal ske i samarbejde med de tilknyttede dagplejepædagoger, som yder pædagogisk sparring og vejledning samt laver tilsyn.

Dagplejen har udarbejdet læreplaner med udgangspunkt i seks overordnede temaer:

Natur og naturfænomener

Naturen har et centralt fokus i læreplanerne for Dagplejen i Randers Kommune.

Sproglig udvikling

Dagplejen i Randers sætter ord på handlinger for derigennem at støtte barnets begrebsudvikling og ordforråd.

Personlige kompetencer

Den personlige udvikling og de personlige kompetencer er i fokus og en del af læreplanen hos Dagplejen i Randers.

Sociale kompetencer

Randers Kommunes dagpleje skal lære børn at begå sig i sociale sammenhænge.

Krop og bevægelse

I en bred term er der fokus på kropsbevidsthed, motorik, bevægelse og sundhed i Dagplejen Randers.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kreativitet og kulturelle skikke er centralt for Dagplejen i Randers.

Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch