Børnepolitik

Randers Kommune har to politikker, der dækker børneområdet 0-5 år. Overordnet børn og ungepolitik og Sektorpolitik for børn 0-5 år.

Begge politikker arbejder ud fra begreberne:

  • Barnet i centrum
  • Helhed i indsatsen
  • Tværfaglighed 

Dette skal være med til at sikre det tværfaglige samarbejde og en helhedsorienteret indsats til det enkelte barn.

Overordnet børn og ungepolitik tager sit afsæt i byrådets Vision 2021, hvor der blandt andet er fokus på børn og unges sundhed, relationen mellem barn, kammerater og voksen. Herunder er en af visionerne, at glade og engagerede børn vokser op under trygge og inspirerende rammer. Disse visioner er i Overordnet børn og ungepolitik omsat til målsætninger og eksempler på initiativer, der kan understøtte den ønskede udvikling, hvor alle børn og unge gennem positive relationer udvikler evnen til at klare livets udfordringer og indgå i forpligtende fællesskaber.

Sektorpolitik for børn 0-5 år beskriver, hvordan det pædagogiske arbejde kan udmøntes i forhold til børn 0-5 år inden for rammerne og værdisættet i den overordnede børn og ungepolitik. Dagtilbudsloven og Serviceloven er ligeledes rammesættende i forhold til politikken og det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene. Ønsket med politikken er at sikre en fælles tilgang til arbejdet med børn 0-5 år på tværs af faggrupper og institutioner. Politikken har ligeledes til formål at sikre en høj grad af inklusion, hvorfor der fortsat skal udvikles støttende læringsmiljøer, der imødekommer alle børns behov og anerkender, at børn har forskellige forudsætninger.

Politikken tager afsæt i de fire temaer:

  • Relationer
  • Læring
  • Sundhed
  • Børn med særlige behov

Temaerne i sektorpolitikken hænger sammen og er hinandens forudsætninger. Eksempelvis har relationsarbejdet og børnenes sundhed og trivsel stor indflydelse på deres læring og deres lyst til at udforske nye områder.

Sektorpolitik:

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/EnclosureFile.ashx?id=1109432

Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch