Børnemiljø

Børnemiljøvurderingen for dagplejen vil i overensstemmelse med dagtilbudsloven være af overordnet karakter.

Børnemiljøvurderingen vil omfatte alle dagplejehjem i kommunen, og udarbejdes under hensyntagen til, at dagplejen foregår i private hjem. De fysiske rammer og æstetiske forhold tager udgangspunkt i hjemmet, og børnemiljøvurderingen samt opfølgning vil derfor ske i forbindelse med kommunens ansættelsesprocedure samt løbende tilsyn.

 

Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch