Dagplejepædagogen

Dagplejen har tilknyttet en gruppe pædagoger, som fører tilsyn i form af anmeldte og uanmeldte besøg hos dagplejerne og i legestuerne.

I dagplejen har alle pædagoger en pædagogisk uddannelse. To af pædagogerne er vejledningspædagoger, hvilket betyder de har ekstra ressourcer til at følge de dagplejere der passer børn med ekstra udfordringer i hverdagen. Dagplejepædagogerne skal gennem råd og vejledning, sikre at dagplejerne lever op til de kommunale krav og forventninger herunder også lovgivning på området. I samarbejde skal de sikre en optimal hverdag i dagplejen, der er præget af overskud, glæde og lyst til udfordringer.

Vi arbejder anerkendende og inkluderende med fokus på det enkelte barns ressourcer, trivsel og udvikling. Barnet skal opleve sig anerkendt og værdifuldt i fællesskabet. 

Når dagplejepædagogerne kommer på anmeldte og uanmeldte tilsyn ved den enkelte dagplejer og i legestuen er opgaven bl.a.:

  • Det enkelte barns kost, trivsel og udvikling hos dagplejeren og i legestuen
  • Vejledning og rådgivning til dagplejerne samt refleksion
  • Bistå dagplejeren i samarbejdet med forældre og kollegaer
  • Medvirke til implementering af læreplaner, TRAS, sprogpakken, den anerkendende tilgang, inklusion og børnemiljøvurdering mv.
  • Opmærksomhed på børn med særlige behov
  • Deltage i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

Sikkerheden er i orden

Dagplejeren skal kontakte dagplejepædagogen, hvis der er noget hun undrer sig over eller er bekymret for i forhold til børns trivsel og udvikling.

Samarbejdet med og inddragelse af forældre er en vigtig del af dagplejen, da forældrene er den vigtigste ressource i barnets liv.

Dagplejepædagogen vejleder og rådgiver dagplejeren og sørger for opfølgning af det enkelte barn omkring de tiltag der evt. er aftalt. Det være sig små pædagogiske ændringer i hverdagen eller hvis der skal andre samarbejdspartnere inddrages f.eks. talepædagoger.

I dagplejen er der to vejledningspædagoger som har ekstra ressourcer til vejledning af dagplejere der er bekymret i forhold til et barns trivsel og udvikling. Vejledningspædagogernes primære opgave er, at sikre en hurtig og målrettet indsats omkring dagplejere og børn. Når vejledningspædagogen er tilknyttet en dagplejer, er det hende der samarbejder med dagplejer, barn, forældre samt eventuelle andre samarbejdspartnere.

Dagplejepædagogerne fører et udvidet formaliseret tilsyn der har fokus på kvaliteten i dagplejen. Her skal den enkelte dagplejer gøre rede for sin praksis i forhold til lovgivningen, dagplejens værdier og målsætninger. Dette tilsyn bliver lavet af en anden pædagog end den der normalt har tilsynet.

Derforuden modtager dagplejepædagogen sygemeldinger om morgenen fra dagplejerne samt varetager administrative opgaver på kontoret.

Forældre er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogerne.

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch