Dagplejens profil og værdier

Dagplejen i Randers beskæftiger omkring 200 dagplejer, som hver passer fire børn i alderen 0-3 år. Herunder kan du blandt andet læse om dagplejens profil, værdier og åbningstider.

Dagplejen har også tilknyttet 9 dagplejepædagoger, som giver råd og vejledning til dagplejerne og fører tilsyn i de enkelte dagplejehjem og legestuer.  Dagplejen har åbent i 48 timer om ugen mellem klokken 6 og klokken 18. Disse timer kan placeres forskelligt på ugedagene og fra dagplejer til dagplejer afhængigt af forældrenes behov. Dagplejerne har forskellig baggrund og uddannelse, men deltager på forskellige kurser og efteruddannelse. For at have et fælles afsæt kommer alle dagplejere på grundkursus og alle har været på kursus i anerkendende pædagogik.

Dagplejen i Randers er inddelt i to teams:

  • Team Nord består af dagplejere i Bjerregrav, Gerlev, Hald, Mejlby, Havndal, Øster Tørslev, Spentrup, Fårup, Harridslev, Randers Nord, Helsted, Dronningborg/Øst.

  • Team Syd består af dagplejere i Assentoft, Romalt, Vorup og Kristrup. Langå,Værum,Helstrup,Stevnstrup,Vest.

Den overordnede koordination foregår på dagplejekontoret , hvor der er tilknyttet pædagoger, dagplejeleder, teamleder samt en sekretær.

Fokusområder og værdier

I Dagplejen Randers er der blandt andet et særligt fokus på inklusion. Vi har for eksempel også særligt uddannede dagplejere til at varetage for tidligt fødte børn. 

I Randers Kommune er 110 dagplejere tilmeldt Friluftsrådets 'Grønne Spirer' og har særligt fokus på læring i og om naturen. 

Grønne Spirer:

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker dagplejen at fremme og synliggøre arbejdet for en grønnere hverdag. I Grønne Spirer er der fokus på ude-liv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i dagplejen.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage diplomet og det Grønne Flag skal dagplejeren opfylde nogle bestemte kriterier – lave en årsplan – arbejde med grønne temaer – formidle oplevelser til forældrene.

Læs mere om Grønne Spirer her:

http://www.groennespirer.dk/indhold/om-groenne-spirer.aspx

Dagplejerne arbejder ud fra værdierne: trivsel, udvikling og læring.

I 2016 og 2017 er der fokus på sprog og kognition.

I dagplejen er der nærvær og god tid til det enkelte barn. Rolige, hjemlige omgivelser, med lavt støjniveau. Der er mulighed for at tage individuelle hensyn. Dagplejerne deltager i legestuer, så der også er mulighed for at indgå i større sociale sammenhænge.

Friluftsrådet har givet tilskud til to ladcykler til en gruppe dagplejere i det nordlige Randers.Læs også: Hvor bor dagplejerne

Her kan se et kort over dagplejere i Randers Kommune : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=da&authuser=0&mid=1PGSpIv4IO9_vcNqd6Pmqr4eBgog 

Grønne Spirer Dagplejerens arbejde Dagplejepædagogen Mere om værdier og mål
Ansvarlig redaktør
Pia Hvilshøj Koch